Szanowni Państwo informujemy o wznowieniu po przerwie wakacyjnej cyklu spotkań szkoleniowych dla realizatorów alternatywnych działań profilaktycznych. Na kolejne spotkanie z p. Dagmarą Gemechu grupę poranną zapraszamy w dn. 27.10.2022 (czwartek), w godzinach 10.00-13.00.
 
 
 
Grupa popołudniowa kontynuuje zakończyła cykl spotkań z p. Ania Igielską.
 
 
 
Dodatkowo informujemy, iż osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu, którego program umieszczony jest poniżej zapraszamy do kontaktu z Działem Profilaktyki pod numerem 89 535 77 78, wew. 14 lub 15, celem dokonania zapisu na listę osób oczekujących.
Kolejna edycja szkolenia rozpocznie się po zebraniu minimalnej liczby uczestników.
 
Udział w szkoleniu jest całkowicie darmowy. Szkolenie jest prowadzone przez specjalistów pracujących w MZPiTU.
 
Jednocześnie przypominamy, iż do realizacji programów profilaktycznych alternatywnych (tj. z wykorzystaniem aktywności fizycznej, artystycznej czy in.) wymagamy kwalifikacji w postaci przygotowania pedagogicznego lub psychologicznego, a w przypadku nieposiadania takiego wykształcenia - ukończonych kursów, szkoleń z zakresu profilaktyki zachowań ryzykownych. Niniejsze szkolenie daje możliwość nabycia takich kwalifikacji.
 
 
 
PROGRAM SZKOLENIA:
 
1. Profilaktyka – podstawy teoretyczne (3 h zegarowe) 
 • Definicje
 • Czynniki chroniące i czynniki ryzyka
 • Poziomy profilaktyki
 • Strategie profilaktyczne
 • Standardy działań profilaktycznych
 
2. Zasady pracy z dziećmi z grup ryzyka (2 x 3 h zegarowe)
 • Rodzina prawidłowa a rodzina problemowa
 • Funkcjonowanie dziecka w rodzinie problemowej
 • Wstępna diagnoza
 • Wprowadzanie korekty
 
3. Praktyczne aspekty działań profilaktycznych (2 x 3 h zegarowe)
 • Praca z grupą – proces grupowy
 • Kompetencje profilaktyków
 
 
4. Zasady tworzenia programów profilaktycznych (2 x 3 h zegarowe)
 • Określanie celów
 • Wybór grupy docelowej
 • Dobór działań
 • Ewaluacja
 
5. Tworzenie programów profilaktycznych – umiejętności praktyczne (3 x 3 h zegarowe)
 • Najpierw diagnoza
 • Programy profilaktyki uniwersalnej
 • Programy profilaktyki selektywnej
 • Programy profilaktyki wskazującej  
 • Sportowe programy profilaktyczne
 
 
6. Konkursy ofert w pytaniach i odpowiedziach (3 h zegarowe)
 • Możliwości finansowania
 • Dobre praktyki
 • Oferta, kosztorys, harmonogram – praktyczne wskazówki
 • Sposób rozliczania dofinansowania