Pliki do pobrania

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Olsztynie

  • Wniosek o podjęcie czynności zmierzających do leczenia odwykowego (art. 4 1. 3. ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi) >>>pobierz<<<
     

Dokumenty Działu Profilaktyki

 

Szanowni Państwo informujemy, że od czerwca 2022 roku składanie ofert w konkursach odbywa się poprzez elektroniczny system naboru wniosków "WITKAC" (http://https://www.witkac.pl). W systemie znajdziecie Państwo wzory dokumentów, a także generator wniosku.

Przypominamy, że konkursy ofert ogłaszane są:

 

WAŻNE! NOWY ZAŁĄCZNIK* - dla Realizatorów programów profilaktycznych:

*składany elektronicznie w trakcie realizacji programu (zgodnie z postanowieniami umowy) na e-mail profilaktyka@mzpitu.olsztyn.eu 

 

Umowy zlecenia - dokumenty (do rozliczeń - dotyczy określonych umów)

 

Inne

 

Dokumenty Izba Wytrzeźwień - Ambulatorium dla Nietrzeźwych

 

Dokumenty organizacyjne MZPiTU