Pliki do pobrania

Dokumenty organizacyjne MZPiTU

Dokumenty Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Dokumenty Działu Profilaktyki

Dokumenty konkursowe 2021

1) Podmioty - Stowarzyszenia, Fundacje, Firmy...

2) Osoby fizyczne

 

Lokalna Diagnoza Problemów Społecznych

Inne

Ochrona Danych Osobowych

Zgodnie z art. 36a ust. 3 Ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182) jawny rejestr zbiorów danych osobowych prowadzony przez Administratora Bezpieczeństwa Informacji, dostępny jest w siedzibie Miejskiego Zespołu Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie, Al. Wojska Polskiego 8.