Dyrektor MZPiTU

Dyrektor Miejskiego Zespołu Profilaktyki i Terapii Uzależnień
Błażej Gawroński
 
Przyjmuje petentów w poniedziałki w godzinach od 15:00 do 16:00 po uprzedniej konsultacji telefonicznej.
 
Kontakt:
Al. Wojska Polskiego 8
10-225 Olsztyn
tel. (89) 535 77 78
e-mail: dyrektor@mzpitu.olsztyn.eu
 
Obsługę sekretariatu prowadzi Pani Kamila Serowik w godzinach 7:30-15:30.