Dział Profilaktyki
 
Informacje i zapisy:
Poniedziałek-piątek 7.30-15.30
 
Zajmujemy się:
- opracowaniem i wdrażaniem zintegrowanej strategii profilaktycznej,
- inicjowaniem i koordynowaniem działań profilaktycznych na terenie Olsztyna,
- promowaniem i dofinansowaniem nowoczesnych programów profilaktycznych, kierowanych do dzieci, młodzieży, rodziców, nauczycieli i wychowawców,
- dofinansowaniem programów podejmowanych w środowisku lokalnym przez stowarzyszenia, kluby,  rady osiedlowe, świetlice i inne placówki środowiskowe,
- organizowaniem kampanii profilaktycznych.
Ponadto podejmuje działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, działa w oparciu o zapisy Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z późn. zm.
 
 
al. Wojska Polskiego 8, 10-225 Olsztyn
tel.: 89 535 77 78, fax: 89 535 77 80