Centrum Rozwiązywania Problemów Dzieci i Młodzieży

Informacje i zapisy:
Poniedziałek-piątek 7.30-15.30
 
- Centrum jest miejscem wsparcia dzieci, młodzieży oraz dorosłych,
- szczególną opieką otaczamy rodziny z problemem alkoholowym oraz dzieci i młodzież przejawiające zachowania ryzykowne.
- wspieramy również profesjonalistów w podejmowaniu działań profilaktycznych.
 
Zajmujemy się:
- realizacją programów specyficznych-korekcyjnych (alkohol, narkotyki) adresowanych do osób przejawiających zachowania problemowe,
- współpracą ze szkołami w rozwiązywaniu problemów zachowań ryzykownych (alkohol, narkotyki),
- psychoedukacją dzieci, młodzieży oraz dorosłych,
- prowadzeniem socjoterapii dla dzieci i młodzieży,
- udzielaniem pomocy rodzinom oraz poszczególnym ich członkom w kontakcie indywidualnym oraz grupowym.
 
Wizytę ustala się telefonicznie lub osobiście.
ul. Pstrowskiego 36
tel.: 89 533 58 22
kom.: 693 458 014