Punkt Promyk
 
Informacje i zapisy:
Poniedziałek-piątek 7.30-15.30
 
Oferuje:
- pomoc psychologiczno-terapeutyczną dla dzieci i młodzieży doświadczających przemocy fizycznej, emocjonalnej, seksualnej;
- indywidualne lub grupowe spotkania psychoedukacyjne skierowane do dzieci krzywdzonych w celu podniesienia ich umiejętności psychospołecznych oraz do rodziców w celu podnoszenia ich kompetencji opiekuńczo-wychowawczych;
- podejmowanie i monitorowanie działań interwencyjnych w sytuacji zagrożenia dziecka, w celu ochrony go przed krzywdzeniem.
 
Wizytę ustala się telefonicznie lub osobiście.
ul. Pstrowskiego 36
tel.: 89 533 58 22
kom.: 693 458 014