Dział Terapii
 
Informacje i zapisy:
Poniedziałek-piątek 7.30-15.30
 
Oferta skierowana jest do osób uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem od:
 • Hazardu
 • Komputera
 • Nikotyny
 • Narkotyków
 • Alkoholu- po ukończeniu podstawowego programu terapii w placówkach służby zdrowia
Dla członków rodzin osób uzależnionych, prowadzimy:
 • psychoterapię współuzależnienia
 • psychoterapię Dorosłych Dzieci Alkoholików/Dorosłych Dzieci z rodzin Dysfunkcyjnych
 • kontakt indywidualny dla rodziców osób uzależnionych od środków psychoaktywnych. 
Formy pomocy:
 • Psychoterapia indywidualna i grupowa
 • Psychoedukacja
 • Poradnictwo
 •  Spotkania konsultacyjno-diagnostyczne
 
Wizytę ustala się telefonicznie lub osobiście.
ul. Metalowa 5
tel.: 89 542 94 66