Dział Terapii
 
Informacje i zapisy:
Poniedziałek-piątek 7.30-15.30
 
Oferta skierowana jest do osób uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem od:
  • Hazardu
  • Komputera
  • Nikotyny
  • Narkotyków
  • Alkoholu- po ukończeniu podstawowego programu terapii w placówkach służby zdrowia
 
Formy pomocy:
  • Psychoterapia indywidualna i grupowa
  • Psychoedukacja
  • Poradnictwo
  •  Spotkania konsultacyjno-diagnostyczne
 
Wizytę ustala się telefonicznie lub osobiście.
ul. Metalowa 5
tel.: 89 542 94 66