Narzędzia dla profilaktyków – digitalizacja wybranych projektów gier bez prądu
zgłoszonych do konkursu „Nowy zwyczaj – Ograniczaj”
 
W konkursie na projekt gry bez prądu „Nowy zwyczaj – Ograniczaj” przeprowadzonym w 2019 roku przez Fundację Szalony Krasnolud na zlecenie Miejskiego Zespołu Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie ponad 100 autorów (uczniów ze szkół podstawowych Olsztyna) zgłosiło 52 prace indywidualne i grupowe. Obrady komisji konkursowej były niezwykle twórcze, komisja poza przyznaniem regulaminowych i pozaregulaminowych nagród i wyróżnień stwierdziła, że wiele z projektów gier – zarówno tych nagrodzonych, jak i nienagrodzonych – może stanowić (po „przepracowaniu” i opracowaniu w postaci ogólnodostępnych plików) doskonałe narzędzia dla profilaktyków w ich codziennej pracy.

Spośród nagrodzonych prac wybrano pięć projektów, które zdigitalizowano – nadano im postać cyfrową. która daje możliwość upowszechnienia projektów gier i wykorzystania ich w codziennej pracy zawodowej profilaktyków (m. in. nauczycieli, pedagogów, psychologów) oraz pracy wychowawczej rodziców.

 

"Jeszcze jeden level"   instrukcja przygotowania gry  do pobrania:  01_instrukcja gry  02_plansza
 

"Komórka kontra komórka"   instrukcja przygotowania gry  do pobrania:  01_instrukcja gry  02_plansza  03_ciało  04_telefon
 

"Komórkowa aktywacja"  instrukcja przygotowania gry  do pobrania:  01_instrukcja gry  02_plansza
 

"Stop uzależnieniom"  instrukcja przygotowania gry  do pobrania:  01_instrukcja gry  02_karty profilaktyki1  03_karty profilaktyki2  04_karty profilaktyki3  05_karty uzależnień1  06_karty uzależnień2  07_karty uzależnień3
 

"Przytul Olsztyn"  instrukcja przygotowania gry  do pobrania: 01_instrukcja gry  02_plansza  03_bygielki  04_obrazki do ułożenia  05_części obrazków  06_karta pytań

 

Wszystkie materiały zostały udostępnione na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa, co oznacza, że mogą być powszechnie, nieodpłatnie wykorzystywane przez odbiorców, pod warunkiem wskazania autorów publikacji.

Digitalizacji projektów dokonali profilaktycy z Fundacji Szalony Krasnolud: Monika Wysocka-Kawa i Arkadiusz Kawa.

 

Życzymy udanej zabawy!