Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie
10-225 Olsztyn,
Al. Wojska Polskiego 8
poniedziałek - piątek  7:30-15:30
 
Dyrektor
Błażej Gawroński
dyrektor@mzpitu.olsztyn.eu
tel.: 89 535 77 78
 
 
Główna księgowa
Małgorzata Nawrocka
nawrocka.malgorzata@mzpitu.olsztyn.eu
tel.: 89 533 12 90 wew. 23
 
Sekretariat
Kamila Serowik
sekretariat@mzpitu.olsztyn.eu
tel.: 89 535 77 78
fax: 89 535 77 80
 
 
 
Dział Profilaktyki
profilaktyka@mzpitu.olsztyn.eu
tel.: 89 535 77 78
 
Koordynator
Anna Igielska
igielska.anna@mzpitu.olsztyn.eu
tel.: 89 533 58 22
 
Pracownicy
Natalia Żukowska
zukowska.natalia@mzpitu.olsztyn.eu
tel.: 89 535 77 78 wew. 15
Marta Ruczyńska
ruczynska.marta@mzpitu.olsztyn.eu
tel.: 89 535 77 78 wew. 14
Klaudia Stączek
staczek.klaudia@mzpitu.olsztyn.eu
tel.: 89 535 77 78 wew.14
 
 
 
 
 
 
Centrum Rozwiązywania Problemów Dzieci i Młodzieży
10-602 Olsztyn,
ul. Pstrowskiego 36
centrum@mzpitu.olsztyn.eu
tel.:  89 533 58 22
kom.: 693 458 014
 
Koordynator
Anna Igielska
igielska.anna@mzpitu.olsztyn.eu
tel.: 89 533 58 22
kom.: 693 458 014
 
Pracownicy:
Karolina Markiewicz
markiewicz.karolina@mzpitu.olsztyn.eu
Magdalena Sutko
sutko.magdalena@mzpitu.olsztyn.eu
Mariola Świerczewska
swierczewska.mariola@mzpitu.olsztyn.eu

 
kom.: 695 657 920
 
 
 
Punkt Promyk
10-602 Olsztyn,
ul. Pstrowskiego 36
tel.: 89 533 58 22
 

 
 
 
Dział Terapii
10-603 Olsztyn,
ul. Metalowa 5
 
Sekretariat
Magdalena Łapko
terapia@mzpitu.olsztyn.eu
tel: 89 542 94 66
 
Pracownicy:
Kamila Sterniczuk
Karolina Dzikowska
Ewelina Lisiuk
 
 
 
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
10-225 Olsztyn,
Al. Wojska Polskiego 8
Zuzanna Grochowska
tel.: 89 535 77 78, wew. 13
grochowska.zuzanna@mzpitu.olsztyn.eu
 
Dział Finansowo-Księgowy
10-603 Olsztyn,
ul. Metalowa 5
tel: 89 533 12 90 wew. 22
 
 
 
Izba Wytrzeźwień - Ambulatorium dla Nietrzeźwych
10-603 Olsztyn,
ul. Metalowa 5
tel: 89 533 13 68
czynne całą dobę