Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie

jest jednostką budżetową miasta Olsztyna powołaną do życia 1 stycznia 2000r. Powstała z myślą o skoordynowaniu działań miasta w problematyce uzależnień. Powołanie MZPiTU było decyzją bardzo odważną, gdyż jest to pierwsze tego typu rozwiązanie w Polsce! Wraz z powstaniem MZPiTU, zlikwidowano olsztyńską izbę wytrzeźwień. Fakt ten również nie ma precedensu w kraju. Jako jednostka młoda, wierzymy, że okres "rozruchu" mamy już za sobą.
Prowadzimy dwa działy zajmujące się w sposób profesjonalny profilaktyką oraz pomocą terapeutyczną tj.
 
  1. Dział Profilaktyki 
  2. Dział Terapii
  3. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Olsztynie
  4. Zespół Interdyscyplinarny
 
Zapraszamy do korespondencji z nami. Postaramy się odpowiedzieć na każdy Państwa list.
 
 
Dyrektor MZPiTU
Błażej Gawroński
dyrektor@mzpitu.olsztyn.eu