Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień informuje, że prowadzi odziaływania korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy w rodzinie.

 

Uczestnictwo w programie jest bezpłatne.

 

Kto może skorzystać?

  • Mężczyźni, którzy zgłosili się dobrowolnie, chcąc zmienić zachowanie i postawę wobec członków swojej rodziny. Chcą kształtować pozytywne wzorce relacji rodzinnych, bez agresji i przemocy

  • Mężczyźni, wobec których istnieje  podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie, objęci procedurą „Niebieskie Karty”, skierowani przez instytucje (MOPS, KMP, poradnie, stowarzyszenia), członków Zespołu Interdyscyplinarnego lub grup roboczych

  • Mężczyźni skazani, zobowiązani przez sąd do uczestnictwa w programie korekcyjno-edukacyjnym wobec, których sąd zawiesił warunkowo wykonanie kary.

 

Oferowana pomoc

Program korekcyjno-edukacyjny ma dwa podstawowe cele:

  • Wzbudzenie motywacji do zmiany zachowania, które jest niszczące dla innych osób, a w konsekwencji dla samego sprawcy.

  • Dokonanie zmian w obszarze zachowań i przekonań związanych ze stosowaniem przemocy i jej zakończenie.

Edycja programu trwa 104 godz., obejmuje zajęcia grupowe oraz indywidualne.

 

Rekrutacja do programu

Rekrutacja prowadzona jest w sposób ciągły . Osoby zainteresowane uczestnictwem prosimy o kontakt z:

  • Zuzanną Grochowską (tel. 89 535 77 78 w. 13)

  • Adamem Andruszkiewiczem (tel. 600 067 780)

 

 

Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie

al. Wojska Polskiego 8, 10-225 Olsztyn

 

pobierz ulotkę programu korekcyjno-edukacyjnego